Idrottsplakett

LÄS MER

Riktlinjer för Kumla kommuns idrottsplakett

Plaketten finns i en valör med gravyren på baksidan. Vid flera prestationer, under samma år, samlas allt på en plakett.

För att erhålla plakett för utövare under 25 år krävs minst en tredjeplats i ett svenskt eller större mästerskap.

För att erhålla plakett för utövare som är 25 år eller äldre krävs en förstaplats i ett svenskt eller större mästerskap.

Mästerskapen ska vara sanktionerade av Riksidrottsförbundet.

Prestationen kan avse både individuell prestation och prestation utförd av ett lag. Vid lagprestation får varje deltagare, ledare samt förening en plakett av mindre storlek.

Prestationen är inte bunden till någon särskild åldersklass.

Idrottsplaketten ska delas ut årligen för idrottsprestation utförd av medlem inom godkänd ungdomsförening med säte i Kumla kommun.

Om särskilda skäl föreligger kan kultur‐ och fritidsförvaltningen dela ut plakett till deltagare boende utanför kommunen men med en anknytning till Kumla kommun.

Uppgifter om utförda idrottsprestationer ska lämnas av berörd förening till kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ansökningarna ska vara hos kultur- och fritidsförvaltningen senast den 28 februari varje år. Plaketten avser idrottsprestation utförd året innan.

När prestationen kommer till kultur- och fritidsförvaltningens kännedom ska pristagaren uppvaktas med ett gratulationsbrev från kultur- och fritidsnämnden.

Utdelning ska ske årligen i samband med något större publikt evenemang.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att erhålla plakett för utövare under 25 år krävs minst en tredjeplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • För att erhålla plakett för utövare som är 25 år eller äldre krävs en förstaplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • Mästerskapen ska vara sanktionerade av Riksidrottsförbundet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa