Rapportera in avläsning för vattenmätare

LÄS MER

Varje år får Kumlas invånare ett brev som handlar om en vattenmätaravläsning som görs årligen. Medborgare i Kumla kommun registrerar uppgifterna med hjälp av ett användarnamn och lösenord som finns i brevet.

Självavläsningen görs under en viss tid varje år.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Vatten och avlopp - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se