Stöd för webbläsare

E-tjänsterna visas allra bäst i en modern webbläsare, stöd finns för Internet Explorer 9 och nyare webbläsare.


Allmänna dataskyddsförordningen

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs att du har någon form av e-legitimation. Kumla kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia, Nordea, Steria eller Mobilt BankID. Observera att du inte kan använda kommunens e-tjänster om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer.

När du klickar på ”Skicka” så kommer din ansökan att skickas in och då blir ansökan som huvudregel en allmän handling. Om du klickar på ”Spara” så skickas inte ansökan in och blir inte en allmän handling förrän du väljer att skicka in den.

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.

Vad är personuppgifter?

Dataskyddsförordningen säger att all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära namn, personnummer, IP-nummer, fotografi etc.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning, sammanställning.

Information om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

Mer information om dataskyddsordningen och Kumla kommuns behandlingar hittar du på vår hemsida, www.kumla.se/GDPR, samt specifik information om varje behandling i varje e-tjänst.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Kommunens behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende. Ändamålet med behandlingen specificeras under varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Som registrerad, dvs. en person vars personuppgifter behandlas av kommunen, har du rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når via Kumla kommuns hemsida.

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Observera att det endast är du som kan se dessa ärenden. Du kan inte heller se någon annans. Kommunen tillhandahåller den tjänsten som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige nämnden för respektive e-tjänst.

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du vända dig till Datainspektionens hemsida.


E-legitimation

 

Det är viktigt för oss att du ska känna dig säker när du använder våra e-tjänster. Därför har vi valt att du måste logga in med din e-legitimation så att vi vet att du verkligen är du. E-legitimation är en beprövad och säker lösning som används av exempelvis banker, Skatteverket, Försäkringskassan, Apoteket och många andra organistationer och företag som erbjuder e-tjänster på Internet. Kommunen måste vara säker på vem det är som skickar in uppgifter. Än mer måste kommunen kunna veta vem som tar emot uppgifterna som visas i mina sidor. Därför måste du signera din ansökan med e-legitimation så att kommunen kan vara säker på att du är du. 

Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på Internet. En e-legitimation är lika personlig som ett körkort eller ett vanligt ID-kort. Om ni är flera i familjen som använder e-tjänster behöver ni ha varsin e-legitimation. Det går bra att spara flera i samma dator eller på samma USB-minne.

Har du ingen e-legitimation?
Du kan beställa din e-legitimation via t ex din bank. På hemsidan http://www.e-legitimation.se/  får du information om hur du enkelt skaffar en sådan.