Beställa och hantera personalkonto i InfoMentor förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa, avsluta samt hantera personalkonton (vid exempelvis byte av arbetsplats/förskola) i InfoMentor förskola.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa