Anmäla till tomtkö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla dig till Kumla kommuns tomtkö för småhustomter. 

Betalning
Du kan betala för din plats direkt här i tjänsten via Swish eller via kortbetalning. Att anmäla sig till kommunens tomtkö kostar 300 kr första kalenderåret. Förnyelseavgiften är därefter 300 kr/kalenderår.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Köp, försäljning och upplåtelse av fastigheter - Kumla kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Betalning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa