Byggärenden - mina pågående ärenden

LÄS MER

Klicka på rutan till höger så nåt du följande e-tjänster

  • Komplettera ditt byggärende
  • Lägg till kontrollansvarig (KA)
  • Följ ditt ärende i tjänsten mina byggärenden
  • Ta del av beslut
  • Begära startbesked
  • Ansöka om slutbesked
  • Skicka meddelande till handläggare

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se