Lämna specifikation av utgifter, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du fylla i en specifikation av huvudmans/underårigs utgifter som underlag för årsredovisningen.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se