Lämna specifikation av utgifter, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du fylla i en specifikation av huvudmans/underårigs utgifter som underlag för årsredovisningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten