Anmäla inkommet klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem inom Kumla kommun. (intern)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som medarbetare anmäla inkomna klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem inom Kumla kommun.

Berörd rektor och verksamhetschef utses som handläggare för klagomålet.

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa