Anmäla skada eller olycksfall för barn och elever

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare anmäla skada eller olycksfall för barn och elever i Kumla kommuns förskolor, skolor och fritids. Kumla kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller heltid, dvs även när barnet inte är i skolans verksamhet. Om barnet orsakar materiell skada gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.