Ansökan om skolplats av särskilda skäl

LÄS MER

Här kan du ansöka om skolgång i Kumla kommun, vid folkbokföring i annan kommun.

Denna e-tjänst gäller för barn som redan går i förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan.

För att ansökan ska skickas in behöver båda vårdnadshavarna signera anmälan i e-tjänsten.

Här hittar du mer information om grundskolorna i Kumla kommun:

https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor.html 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa