Anmälan till Ung fritids resor och utflykter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har som målsman, vårdnadshavare eller god man har fått information om en aktivitet i ett sms, mejl eller fysisk lapp från fritidsledarna på Ung fritid.

Här ska du gå in och godkänna att din ungdom får följa med Ung fritid på den planerade aktiviteten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ungdomen ska tillhöra Ung fritids målgrupp: Bor i Kumla eller har en förälder bosatt i Kumla och går i högstadiet eller gymnasiet (upp tom 19 år)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa