Ansöka om ansluta eller inrätta enskilt avlopp

LÄS MER

Du behöver tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas, ansluta vattentoalett till befintligt avlopp eller inrätta avloppsanordning utan vattentoalett. För ändring av avloppsanläggning behöver du göra en skriftlig anmälan.

När du fått tillstånd och anlagt en ny avloppsanläggning ska du skicka in en kontrollrapport tillsammans med fotodokumentation.

Om du har en bostad som används väldigt lite kan du ansöka om dispens om förlängt tömningsintervall av slamavskiljaren.

Du kan också ansöka om dispens för hämtning av fosforfiltermaterial eller ansöka om tillstånd för omhändertagande av slam i egen regi.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se