Ansöka om ansluta eller inrätta enskilt avlopp

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du ansöka om att ansluta eller inrätta eget avlopp. Du behöver tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas, ansluta vattentoalett till befintligt avlopp eller inrätta avloppsanordning utan vattentoalett.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Intyg om att berörda parter har informerats.
  • Sektionsritning
  • Situationsplan