Ansöka om ansluta eller inrätta enskilt avlopp

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du ansöka om att ansluta eller inrätta eget avlopp. Du behöver tillstånd för att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas, ansluta vattentoalett till befintligt avlopp eller inrätta avloppsanordning utan vattentoalett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Intyg om att berörda parter har informerats.
  • Sektionsritning
  • Situationsplan