Lämna omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna underlag för överförmyndarens årliga omprövning av förvaltarskap.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se