Anmäla fel och lämna synpunkt på gator och parkmiljöer

LÄS MER

I den här e-tjänsten lämnar du felanmälan för den offentliga miljön i Kumla kommun.

På kommunens hemsida hittar du även information om hur vi hanterar dina personuppgifter: 

Hantering av personuppgifter för: Drift, underhåll och förnyelse av kommunens gatunät

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden
servicecenter@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa