Anmäla intresse för samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du/ni anmäla att du/ni önskar samarbetssamtal för att få stöd i att enas i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och försörjning gällande gemensamma barn.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende, umgänge och frågor som rör barnets försörjning. Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Samtalen är inriktade på hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses, barnets behov i övrigt, framtiden, föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol. Målet är att föräldrarna dels ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar.

Det går även att anmäla intresse för samarbetssamtal direkt till familjerätten som du når via Servicecenter, ring 019-58 80 00.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa