Anmäla intresse för samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du önskar ett samarbetssamtal för att lösa umgänge och vårdnad om gemensam barn.

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänge, vårdnad och boende för gemensamma barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå föräldrarna att leva tillsammans. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Samtalen är inriktade på:

•hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses

•barnets behov i övrigt

•framtiden

•föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa