Anmäla intresse för samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni anmäla att ni önskar ett samarbetssamtal för att lösa umgänge och vårdnad om gemensamma barn.

Eftersom båda föräldrarna måste vilja delta i samtalen krävs signatur från båda för att ansökan skall behandlas. Du som gör ansökan behöver ange den andra förälderns person- och adressuppgifter. Ej signerad ansökan raderas efter en månad och ingen kontakt kommer tas.

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar som är separerade eller håller på att separera att frivilligt och gemensamt hitta former för hur man vill lösa umgänge, vårdnad och boende för gemensamma barn. Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå föräldrarna att leva tillsammans. Kumla kommun erbjuder i första hand tre samarbetssamtal, vid behov finns möjlighet till ytterligare två samtal.

Det går även att anmäla intresse för samarbetssamtal via Servicecenter, ring 019-588000.

Samtalen är inriktade på:

•hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses

•barnets behov i övrigt

•framtiden

•föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås

OBS!!! Till höger finns en blankett som du fyller i inför samarbetssamtalet.
Spara den ifyllda blanketten på din dator och maila den till oppenvarden@kumla.se eller skriv ut den och ta med till mötet.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Båda vårdnadshavarna måste signera
  • Personuppgifter för båda föräldrar
  • Fyll i blanketten nedan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa