Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Myndighetsnämnden har en skyldighet att tillgängliggöra inlämnade uppgifter på Kumla kommuns hemsida http://www.kumla.se. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa