Merkostnad i samband med APL/Eget utlägg

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du som är folkbokförd i Kumla Kommun ansöka om ersättning vid merkostnad/eget utlägg i samband med APL (praktik).

Det är administratör på Introduktionsprogrammet som handlägger ärendet som sedan beslutas av rektor.

 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se