Anmäla oro för vuxen

LÄS MER

Anmälan

Här kan du anmäla misstanke om att en vuxen mår dåligt eller är i behov av stöd. Du kan anmäla oro för missbruk, psykisk ohälsa eller att man upplever våld i nära relation. Om du skickar in en anmälan via e-tjänsten under kväll, natt och/eller helg hanteras den nästkommande arbetsdag. Använd inte e-tjänsten vid akut oro utanför kontorstid.

Vid akut fara kontakta 112.

För skyndsam hantering av anmälan, gör så här;

Vardagar kl. 8.00 - 16.30, använd e-tjänsten. Vissa dagar stänger vi klockan 13.00.  Se vilka dagar vi stänger tidigare  här: Akut hjälp - Kumla kommun Upplever du akut oro efter kl. 13.00 dessa dagar, ring socialjouren på 019-21 41 05. Annars vänta till nästkommande vardag med ditt ärende. 

Vid akut oro under kvällar, nätter eller helger, ring socialjouren på 019-21 41 05.

Vad händer med min anmälan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du använder e-tjänsten kan du välja att inte uppge namn samt kontakt- och adressuppgifter. IP-adressen samlas in automatiskt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa