Ansöka om fritidshemsplats under lov för barn som inte är inskrivna på fritidshem (50-kronorsdagar)

LÄS MER

Här anmäler du behov av fritidshemsplats under lov för barn som inte är inskrivna på fritidshem. Kan ej göras för sommar- eller jullov.

Ansökan om fritidsplatsen bör göras minst en månad i förväg.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa