Beställa eller ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära ändring av abonnemang för hantering av hämtning av avfall. Du kan byta storlek på kärl eller ändra tömningsfrekvens med den här e-tjänsten. Då kan beställa hämtning året runt eller sässongshämtning (maj - september) av avfall.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa