Beställa eller ändra abonnemang för hämtning av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa abonnemang för avfallshämtning eller begära ändring av abonnemang för hantering av hämtning av avfall.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa