Provräkna om du kan få försörjningsstöd

LÄS MER

Detta är en länk till Socialstyrelsens sida för provberäkning där du göra en provräkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Vill du söka försörjningsstöd kan du göra det via e-tjänst LÄNK

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se