Ansöka om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor i Kumla kommun söka om försörjningsstöd. Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomisk hjälp (bistånd) i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Du kan själv provräkna om du kan ha rätt till ekonomisk hjälp här.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Intyg från boförälder vid umgängesbarn
  • Intyg om sysselsättning
  • Personuppgifter för medsökande
  • Uppgifter om inkomster

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa