Ansöka om försörjningsstöd, grundansökan.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Har du inte ansökt om försörjningsstöd hos oss tidigare, eller sökt försörjningsstöd de senaste tre månaderna så ansöker du här. E-tjänsten Ansökan försörjningsstöd, återansökan ska användas om du ansökt tidigare månad.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd. Klicka här för mer information.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Intyg från boförälder vid umgängesbarn
  • Intyg om sysselsättning
  • Personuppgifter för medsökande
  • Uppgifter om inkomster

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa