Ansöka om bidrag för enskild utfartsväg

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om kommunalt bidrag för enskild väg. Sista ansökningsdag är den 31 mars.  Ansökan avser föregående år.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se