Redovisning av det kommunala partistödet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med stödet till de politiska partierna är enligt 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) att det ska användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Enligt reglerna för partisstöd ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725). Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ska ges in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, alltså senast 30 juni året efter redovisningsperioden. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa