Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Kumla kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör. Läs regler i kommunfullmäktiges arbetsordning här. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa