Kontant resebidrag för gymnasiestudier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

REGLER FÖR RESOR MED KONTANTERSÄTTNING

Studiehjälpsberättigad elev eller senare (även funktionshindrad elev med s.k. utbildningsbidrag) som går gymnasial kurs i minst 15 dagar, kan få ersättning enligt följande:

För ENSKILD RESA (enkel resa, minst 6 km) mellan bostaden och skolan om:

  • Kollektivtrafik inte finns avpassad efter skolans ramstarttid och ramsluttid mellan hemmet och skolan/praktikplatsen. 
  • Gymnasiekort kan EJ användas.
  • Kollektivtrafik finns men är så avpassad till skolans ramstarttid och ramsluttid att det blir minst 10 timmars väntetid/vecka.
  • Gymnasiekort gäller EJ.
  • för ANSLUTNINGSRESA mellan bostaden och hållplatsen om: avståndet mellan hemmet och närmaste buss- eller tåghållplats är över 4 kilometer.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa