Tillåtelse att ta del av information om barn/elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du som vårdnadshavare tillåtelse att annan person än vårdnadshavare kan få ta del av information om barnet/eleven i InfoMentor eller vid utvecklingssamtal. 

Skolorna och förskolorna i Kumla kommun använder ett informations- och kommunikationsredskap riktat till elever, vårdnadshavare och lärare; InfoMentor. Det används till att informera om elevers studieresultat och frånvaro, samt att informera elev och vårdnadshavare om förskole- och skolverksamheten.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation av vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa