Anmäla intresse för att bli ledsagare eller avlösare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi söker Dig som är över 18 år som är intresserad av att vara avlösare eller ledsagare enligt LSS - för barn, ungdomar eller vuxna personer med funktionsnedsättning.

Att vara avlösare innebär att lösa av anhöriga till någon med funktionsnedsättning. Som avlösare är du i den enskildes hem och ger denne stöd utifrån individuella behov. Personen med funktionsnedsättning får ett beslut om ett visst antal timmar med avlösarservice /månad som du utför enligt överenskommelse med den enskilde.

Din uppgift som ledsagare är att följa med på respektive aktivitet och ge stöd till personen utifrån de individuella behov. Personen med funktionsnedsättning får ett beslut om ett visst antal timmar med ledsagarservice/månad som du utför enlig överenskommelse med den enskilde.

Att vara avlösare eller ledsagare kräver ingen särskild yrkeskompetens. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste ha fyllt 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa