Meddela sysselsättning

LÄS MER

Kommunen har ett aktivitetsansvar som innebär att vi ska ge stöd till ungdomar från 16 till och med 19 år som står utan sysselsättning, för att komma igång med studier, praktik eller arbete.  

För att vi ska kunna informera alla som har rätt till kommunens erbjudande vill vi veta veta vad du är sysselsatt med just nu. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa