Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka om ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av frånvaro för förtroendeuppdrag.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se