Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka om ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av frånvaro för förtroendeuppdrag.