Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka om ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av frånvaro för förtroendeuppdrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten