Frånvaro från sammanträde i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är riktad till dig som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Handläggaren som tar emot anmälan kommer försöka hitta ersättare enligt beslutad ordning. För att vi ska hinna inkalla ersättare till kommunfullmäktige ska anmälan om att du inte kan närvara inkommit senast torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa