Frånvaro från sammanträde i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller råd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är riktad till dig som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller råd. Här anmäler du frånvaro vid sammanträde.

Handläggaren som tar emot anmälan kommer försöka hitta ersättare enligt beslutad ordning. För att vi ska hinna inkalla ersättare till kommunfullmäktige ska anmälan om att du inte kan närvara inkommit senast torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

VIKTIGT!
Det är kommunens servicecenter som kallar in ersättare till kommunfullmäktige, detta enligt beslutad ordning. Du ska alltså inte själva kalla in en ersättare om du anmäler frånvaro till kommunfullmäktige.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa