Frånvaro från sammanträde i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är riktad till dig som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

För inkallande till kommunfullmäktige ska notis om att du inte kan närvara inkommit senast torsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa