Ansöka om att dela sopkärl med annan

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om att dela ditt sopkärl med annan fastighetsägare. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: : Avfall och renhållning - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av båda fastighetsägarna