Ansöka om att dela sopkärl med annan

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om att dela ditt sopkärl med annan fastighetsägare. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av båda fastighetsägarna