Ansöka om att dela sopkärl med annan

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om att dela ditt sopkärl med annan fastighetsägare. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift av båda fastighetsägarna