Ansök om/godkänna plats, ändra schema och inkomst eller säga upp plats i barnomsorg eller fritidshem

LÄS MER

Här kan du söka plats i barnomsorgen och fritidshem eller om du redan har plats kan du ändra schema eller uppgifter om inkomst eller säga upp platsen. 

Via e-tjänsten kan du

  • Göra anmälan om barnomsorg och fritidshem.
  • Tacka JA eller NEJ till platserbjudande.
  • Lämna eller ändra din inkomstuppgift. Saknas uppgift om inkomst debiteras maxtaxa.
  • Lägga in nytt schema eller ändra schema
  • Lämna eller ändra dina personliga uppgifter.
  • Säga upp plats. Uppsägningstiden är 30 dagar. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation