Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till dig som ska ansöka om registrering för lotterier

Via detta formulär kan ideella föreningar och registrerade trossamfund ansöka om registrering för att anordna kommunala registreringslotterier. Den totala omsättningen för registreringslotterier får under en femårsperiod uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp.  Värdet av en kontant vinst får som högst uppgå till ett prisbasbelopp. Kommer lotteriet överstiga någon av dessa summor behöver tillstånd sökas hos spelinspektionen.

Kostnader

 • Femårig registreringsavgift 500 kr plus kontrollavgiften
 • Kontrollavgiften är 3 procent av den totala omsättningen på lotterierna (max 1 500 kr per enskilt lotteri).

Följande handlingar behöver bifogas vid ansökan om registrering:

 • Protokollsutdrag (exempelvis styrelse- eller årsmötesprotokoll) innehållande utsedd lotteriföreståndare. 
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll

När du skickat in ansökan om registrering för lotteri

När din ansökan kommer in till oss så får du en bekräftelse dill din e-postadress med ditt ärendenummer. 

Om vi behöver kompletterande upplysningar eller dokument så hör vi av oss till dig via e-post.

Före och efter genomförande av lotterier

Inför varje lotteri ska er kontrollant meddelas och blanketten ”Uppgifter till lotterikontrollant” (som skickas till er i samband med registrering) skickas in. När lotteriet är slutfört ska en redovisning skickas till er kontrollant. Senast den 15 februari varje år ska föreningen redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Protokollsutdrag (exempelvis styrelse- eller årsmötesprotokoll) innehållande utsedd lotteriföreståndare. 
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse
 • Årsmötesprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa