Avsluta insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du avsluta dina insatser inom lagen om stöd och service (LSS).

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se