Livsmedel - anmäla och registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsverksamhet genom att använda vår e-tjänst.

Starta din verksamhet 10 vardagar efter anmälan
Du som anmäler och registrerar en livsmedelsverksamhet får en bekräftelse från oss efter några dagar och då får du starta din verksamhet. Om du inte fått en bekräftelse får du ändå starta efter 10 vardagar.

Riskklassning av verksamheten görs i samband med den första livsmedelskontrollen, alltså efter att verksamheten har startat. Om du vill veta mer om hur riskklassningen går till kan du läsa på Livsmedelsverkets hemsida. 

Avgift för registreringen
Kostnaden för att registrera en livsmedelsverksamhet år 2024 är 1 453 kr.

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Kumla kommun så har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Registrering och kontroll av livsmedel - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa