Anmäla ärende till samverkansteam inom kommun och region

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du anmäla ärenden till det samverkansteam som finns för region, skola och socialtjänst i Kumla. Här anmäler du som arbetar inom skola, socialtjänst eller regionen ärenden som ska dras på nästkommande samverkansteam.

Innan du anmäler ett ärende ska du ha dragit ärendet med din representant i styrgruppen

Följande behövs för e-tjänsten

  • Yrkesverksam inom region, skola eller socialtjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa