Ansökan om att tidigarelägga skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att tidigarelägga ditt barns skolstart, det vill säga att barnet börjar skola det kalenderår det fyller sex år istället för sju år.

Sista ansökningsdatum är den 31/10

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa