Påse pengar - ett ungdomsinitiativ

LÄS MER

Påse pengar är till för att underlätta och stimulera ungdomar att arrangera kultur- och fritidsarrangemang för andra unga. Möjligheten ges att med kort varsel ansöka och få handledning eller ett startkapital för att just du ska kunna genomföra det du vill göra för andra ungdomar i Kumla kommun.

Du kan söka bidrag för arrangemang av kultur-, idrott- eller nöjeskaraktär. Arrangemanget ska vara drogfritt och genomföras i Kumla kommun samt rikta sig till ungdomar i åldern 13-19 år. 
Du kan ansöka om max 6 000 kronor. 

Föreningar och skolprojekt kan inte ansöka om Påse pengar. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara folkbokförd i Kumla kommun.
  • Du som ansöker om Påse pengar ska vara mellan 13-19 år.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa