Lämna specifikation av inkomster och utgifter, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du fylla i en specifikation av huvudmans/underårigs inkomster som underlag för årsredovisningen.