Beställa arbetskläder- förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Arbetskläderna ska endast användas i tjänst under arbetstid.
  • Arbetskläderna ska finnas på arbetsplatsen och får inte tas med hem för att användas på fritiden. Arbetskläderna får inte användas till och från arbetet.
  • Arbetskläderna ska enbart tvättas på förskolan.
  • Arbetskläderna ska återlämnas när arbetstagaren slutar sin tjänst i Kumla kommun.
  • Arbetstagaren får däremot behålla sina arbetskläder om arbetstagaren byter arbetsplats inom förskolan i Kumla kommun.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa