Förorenad mark

LÄS MER

Enligt miljöbalken är den som äger eller brukar en fastighet skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening upptäckts. Det gäller både nya föroreningar man själv orsakat och gamla föroreningar som påträffats. Innan man gräver vidare krävs en anmälan till miljöenheten. I anmälan berättar man vad som hänt eller vilka ämnen som påträffats, samt vad man nu avser vidta för åtgärder.

Vid mindre spill eller läckage kan en förenklad anmälan i form av en miljöskaderapport lämnas in.

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 00 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
samhallsbyggnad@kumla.se