Byggärenden - för grannar och berörda

LÄS MER

Följ länkarna under "e-tjänster" som ligger till höger för att:

  • Lämna svar i byggärende som granne/sakägare
  • Ta del av beslut som granne eller sakägare

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se