Önskemål om utredning för elev som är i behov av särskilt stöd

LÄS MER

Här klickar ni för att lämna önskemål om utredning för elev som är i behov av särskilt stöd:

Önskemål om utredning för elev som är i behov av särskilt stöd

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se