Söka om kommunalt bidrag för vägförening eller vägsamfällighet

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan vägföreningar eller vägsamfälligheter söka om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg. 

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Trafik, gator, vägar och offentlig plats - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se