Söka om kommunalt bidrag för vägförening eller vägsamfällighet

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan vägföreningar eller vägsamfälligheter söka om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se