Söka om kommunalt bidrag för vägförening eller vägsamfällighet

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan vägföreningar eller vägsamfälligheter söka om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten