Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

LÄS MER

Detta är en blankett som ska skickas till tillståndsenheten i Sydnärke, Hallsberg. 

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se