Ansöka om skolskjuts av särskilda skäl, för grundskola läsåret 24/25

LÄS MER

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. 

Här kan du söka om skolskjuts av särskilda skäl om du studerar på grundskola inom Kumla kommun. Ansökan gäller läsåret 2024/2025.

Elever som har rätt till skolskjuts med buss enligt avståndsbestämmelserna och som går på sin anvisade skola behöver inte göra en ansökan utan kommer att få erbjudande om skolskjuts med buss.

Här ansöker du som:

  • inte blivit beviljad skolskjuts enligt avståndsbestämmelserna men önskar skolskjuts mot bakgrund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet. 
  • blivit beviljad skolskjuts med linjetrafik mot bakgrund av avståndsreglerna men inte kan åka buss i linjetrafik.

Skolskjuts av särskilda skäl beviljas som längst ett läsår i taget. Tänk därför på att inför varje läsår söka igen.

 

Observera att vid behov av taxi till och från skolan, till följd av olycksfall, sker ansökan direkt till försäkringsbolaget. Länk till e-tjänst för det hittar ni här.

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se