Lämna åtagande/samtycke gällande ställföreträdarskap, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna ditt åtagande och huvudmans/underårigs/ensamkommande barns samtycke till ställföreträdarskap.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se