Lämna åtagande/samtycke gällande ställföreträdarskap, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna ditt åtagande och huvudmans/underårigs/ensamkommande barns samtycke till ställföreträdarskap.