Byggärenden - beställning av kartor och mätuppdrag

LÄS MER

Du kan beställa följande:

  • Nybyggnadskarta
  • Pålutsättning
  • Grovutsättning
  • Finutsättning
  • Gränsvisning
  • Lägeskontroll
  • Övriga mätuppdrag

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se