Lämna redogörelse till överförmyndarnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna följande redogörelser:

  • Redogörelse, begära arvode och begära sig entledigad som tillfällig god man
  • Redogörelse för skifteshinder

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tjänsten kräver e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa